AFFILIATES

Over the years we've had the pleasure of working with, and releasing music from, a myriad of fantastic individuals.  Here is the comprehensive list of the bands they represent and the releases they were apart of.


 • The Arts And Crafts Movement (NR-031a) 
 • The Ashes (NR-031b)
 • Atlas (NR-042a)   
 • American Dictionary (NR-055)        
 • Avoider (NR-042b)
 • Awjita (NR-052)
 • The Azrail Noir (NR-055)
 • Babushka (NR-47)
 • Bad Pilgrim  (NR-42a)
 • The Balverines (NR-038)
 • Bedtime Stories (NR-047) 
 • Birthday Pony  (NR-O45) 
 • Benedict Arnold Trade School  (NR-031a)
 • BDFM  (NR-031b, NR-038)
 • Bible Fiction  (NR-042a)
 • Blackberry Sweet (NR-057)
 • Borrasca (NR-052)
 • Brian Chaudhry (NR-012) 
 • Brick Mower (NR-042b)                                                    
 • Bryan George (NR031b)
 • Built Me A Garden (NR-012)
 • Bunyan/Quasar (NR-031a) 
 • Cephalopods And Their Allies (NR-025, NR-031a, NR-032, NR-042b, NR-057) 
 • Chris Wichtendahl (NR-047)
 • The City Never Sleeps (NR-032)
 • Clint Peter (NR-031b)
 • Control (NR-31b) 
 • Dani (NR-057)
 • Dan Scarpa (NR-047)
 • The Dark Matters (NR-042b)
 • The Deafening Colors (NR-032)
 • Defenestrator (NR-059) 
 • Deja Gravy (NR-042a, NR-047, NR-052, NR-055, NR-057, NR-059, NR-060)
 • Dirty Thirties (NR-042b)
 • Earth Anchor (NR-042b)
 • End Transmission (NR-031b)
 • Eric Michael Roman (NR-025, NR-032)
 • Ezra Lowrey (NR-038, NR-O45, NR-047, NR-052)
 • Four Fingers (NR-031a) 
 • 4 Headed Monster (NR-031b)
 • Fox Reactions (NR-042a)
 • fragments (NR-038)
 • Francie Moon (NR-042a)
 • Frootza (NR-042b)
 • Genre Fiction (NR-047, NR-055)
 • Genevieve Chasty (NR-047)
 • The Gladiators Of 2037 (NR-055, NR-059)
 • Gold Fangs (NR-055)
 • Grey Goes Black (NR-055)
 • Gypsy Wig (NR,031b)
 • Hannibal Montana (NR-032)
 • The Hero Squad (NR-012)
 • Hell Mary (NR-042b)
 • Hipstercrite (NR-042b)
 • The Holly Hawks (NR-O45)
 • The Human Era (NR-031b, NR-032, NR-038, NR-042b) 
 • Ian Matthew Keller (NR-047)
 • It's A King Thing (NR-025)
 • Jake Hoffman (NR-057)
 • Jayce Rova (NR-042a)
 • Jenna DQ (NR-012, NR-025) 
 • Jointer (NR-042b)
 • JKB3 (NR-042b, NR-O45)
 • Joe Egan (NR-042a, NR-O45, NR-047, NR-052, NR-055, NR-057, NR-059)
 • Joey (NR-038)
 • Jonathan Gusoff  (NR-032, NR-038)
 • Kamp Koala  (NR-031b)
 • Kamp Koala & DJ GVY (NR-042a)
 • The Lampshades (NR-042b, NR-047)
 • Le Trois Chaud (NR-032)
 • The Lies (NR-042b)
 • Little Light (NR-031a, NR-038, NR-042a) 
 • Lost Wax (NR-012, NR-042a)
 • Makeup Vertigo (NR-038, NR-042b, NR-O45)
 • The Maple Faust (NR-012)
 • Mark Martucci (NR-055) 
 • Matt Olsson (NR-025, NR-031a)
 • The McCarthyists (NR-052)
 • Melissa Lucciola (NR-038)
 • Melissa & Paul (NR-031a)
 • Murph (NR-O45, NR-047, NR-052, NR-055, NR-059)
 • Mystic Spirits Monthly (NR-059)
 • Nicole Grogan (NR-052)
 • No Yeah (feat. KIO) (NR-038)
 • The Painters (NR-032)
 • Particle Zoo (NR-12)
 • Patrick Llewellyn (NR-032)
 • People In Charge (NR-012)
 • Pixl-Visionary (NR-032, NR-042b)
 • Possum In My Room (NR-055)
 • Purple Suns (NR-042b)
 • Rabbit Troupe (NR-31a, NR-032) 
 • Rabbit Velvet (NR-038, NR-042b)
 • Radio Control (NR-032)
 • Ricky (NR-057)
 • Riley Stallings (NR-025, NR-31a, NR-032, NR-038, NR-042a, NR-O45, NR-055)
 • Rolling Sea (NR-O45)
 • Rorschach (NR-057)
 • Sally (NR-042a, NR-052, NR-057)
 • Sara Kosa & Kevin Lagos (NR-057)
 • Sean Milo (NR-032, NR-038)
 • Second Born Son (NR-042a)
 • Skateboard Kyle (NR-038, NR-042a)
 • Smoke Tomb (NR-042a)
 • Solenoids (NR-055)
 • straight creep. (NR-047, NR-052)
 • Sun Tan Lake (NR-055, NR-057)
 • SVUVN (NR-057)
 • Systolic Reverie (NR-012, NR-031a) 
 • Tabitha Booth (NR-052)
 • Tabitha Mancini (NR-038, NR-047)
 • Terrible Terrible (NR-047)
 • Thera Roya (NR-042b)
 • Tiny Teeth (NR-042a)
 • Trans Charger Metropolis (NR-042b)
 • Trouble's Afoot (NR-055, NR-059) 
 • We Have Ghosts (NR-047)
 • We Used To Love (NR-038, NR-042a, NR-052, NR-055, NR057, NR-059)
 • Where Is My Spaceship? (NR-032, NR-038, NR-O45)
 • YesBicycle (NR-032)
 • Young American Artists (NR-031b, NR-042a)
 • Young Legs (NR-25, NR-031b, NR-032, NR-038, NR-042a, NR-047, NR-052) 
 • Zack Frank (NR-052)

No comments: